Pełna obsługa w zakresie
czynności notarialnych.

Czynności notarialne
Testament
Nieruchomości
Spadek
Poświadczenia
Umowy darowizny
Umowy notarialne
Dokumenty
Kontakt

Notariusz Monika Rutkowska - kancelaria notarialna w Rybniku

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Moniki Rutkowskiej. Działamy w Rybniku, świadcząc kompleksowe usługi notarialne dla osób fizycznych i prawnych.
Zakres usług świadczonych przez kancelarię notarialną reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z przepisami, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zakres usług notarialnych

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Zakres czynności notarialnych definiuje art. 79 wcześniej wymienionej ustawy. Należą do nich:

sporządzanie aktów notarialnych,
• sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
• sporządzanie poświadczeń,
• doręczanie oświadczeń,
• spisywanie protokołów,
• sporządzanie protestów weksli i czeków,
• przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
• sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
• sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Jako osoba zaufania publicznego, notariusz bezwzględnie postępuje zgodnie z literą prawa i przestrzega etyki zawodowej; ponadto notariusza obowiązuje tajemnica zawodowa – okoliczności sprawy są znane jedynie jej stronom. Notariusz jest zobowiązany zabezpieczyć prawa i interesy Klientów, dla których podejmowane przezeń czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Osoby korzystające z usług Kancelarii Notarialnej Moniki Rutkowskiej uzyskują wszelkie niezbędne informacje dotyczące dokonywanej przez notariusza czynności, m.in. wyjaśnienia, jakie skutki prawne mogą nastąpić w wyniku dokonanej czynności.

Nasza kancelaria notarialna oferuje pełną obsługę notarialną. Zajmujemy się czynnościami notarialnymi z zakresu nieruchomości i prawa spółek oraz sprawami rodzinnymi i prawem spadkowym.

Notariusz Monika Rutkowska udziela pomocy w zakresie sporządzania i uwierzytelniania dowolnych dokumentów, które powinny posiadać moc prawną. W celu skorzystania z usług kancelarii najlepiej umówić się na spotkanie. Kancelaria notarialna udziela szczegółowych informacji na temat oferowanych usług i umożliwia zarezerwowanie terminu spotkania podczas bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

blog facebook