Pełna obsługa w zakresie
czynności notarialnych.

Czynności notarialne
Testament
Nieruchomości
Spadek
Poświadczenia
Umowy darowizny
Umowy notarialne
Dokumenty
Kontakt

Notariusz Monika Rutkowska – kancelaria notarialna: Rybnik

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Moniki Rutkowskiej. Działamy w Rybniku, świadcząc kompleksowe usługi notarialne dla osób fizycznych i prawnych.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię notarialną reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z przepisami, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zakres usług notarialnych

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Zakres czynności notarialnych definiuje art. 79 wcześniej wymienionej ustawy. Należą do nich:


  • sporządzanie aktów notarialnych,

  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • sporządzanie poświadczeń,

  • doręczanie oświadczeń,

  • spisywanie protokołów,

  • sporządzanie protestów weksli i czeków,

  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.


Jako osoba zaufania publicznego, notariusz bezwzględnie postępuje zgodnie z literą prawa i przestrzega etyki zawodowej; ponadto notariusza obowiązuje tajemnica zawodowa – okoliczności sprawy są znane jedynie jej stronom. Notariusz jest zobowiązany zabezpieczyć prawa i interesy klientów, dla których podejmowane przezeń czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Osoby korzystające z usług Kancelarii Notarialnej Moniki Rutkowskiej uzyskują wszelkie niezbędne informacje dotyczące dokonywanej przez notariusza czynności, m.in. wyjaśnienia, jakie skutki prawne mogą nastąpić w wyniku dokonanej czynności.

Nasza kancelaria notarialna oferuje pełną obsługę notarialną. Zajmujemy się czynnościami notarialnymi z zakresu nieruchomości i prawa spółek oraz sprawami rodzinnymi i prawem spadkowym.

Dokumenty niezbędne w czasie wizyty u notariusza

Sporządzenie danego aktu notarialnego wymaga dostarczenia notariuszowi określonych dokumentów, na podstawie których będzie on mógł podjąć właściwe działania i poprawie skonstruować umowę. Każda ze spraw wymaga innej dokumentacji. Aby ułatwić klientom naszej kancelarii notarialnej jej sporządzenie, umieściliśmy na naszej stronie wykaz pism i informacji koniecznych przy określonym typie spraw. Prosimy zapoznać się ze wspomnianą listą przed wizytą u notariusza. Należy także pamiętać, że ze względu na indywidualny charakter każdej ze spraw może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w wykazie. O takim fakcie poinformujemy Cię w czasie wizyty w kancelarii notarialnej.

Jaki jest koszt usług notarialnych w Rybniku?

Koszt czynności notarialnych jest uregulowany prawnie. Kwota, jaką pobiera notariusz za wykonanie określonych czynności to tzw. taksa notarialna. Jej wysokość jest określona przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wyznaczając wysokość taksy notarialnej, bierze się pod uwagę wartość przedmiotu czynności notarialnej. Wynagrodzenie notariusza może zostać jednak zwiększone o określoną kwotę w przypadku wykonywania czynności prawnych poza kancelarią, np. w czasie sporządzania testamentu przez osobę ciężko chorą, nieopuszczającą domu.

Tajemnica zawodowa notariusza

Jeśli zastanawiasz się, czy notariusz jest objęty tajemnicą zawodową, odpowiadamy – tak, każdego z notariuszy obowiązuje tajemnica notarialna. Obowiązek ten został określony w art. 18 ustawy Prawo o notariacie oraz w Kodeksie Etyki Zawodu Notariusza. Tajemnica obejmuje nie tylko informacje pozyskane w czasie wykonywania określonych czynności prawnych, ale także sam fakt ich dokonania bądź niedokonania. W pełni profesjonalnie i rzetelnie podchodzimy do naszych obowiązków zawodowych, każdy z naszych klientów może więc mieć pewność, że powierzone nam przez niego informacje nie przedostaną się do wiadomości osób do nich nieupoważnionych.

Istnieją jednak sytuacje, w których tajemnica notarialna nie obowiązuje. Notariusz jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej, jeśli pozyskane przez niego informacje zagrażają dobru państwa, dotyczą prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Według ustawy Prawo o notariacie notariusz jest zwolniony z tajemnicy zawodowej także podczas składania zeznań w sprawie sądowej.

Notariusz dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców w Rybniku

Świadczymy usługi notarialne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zajmujemy się m.in. sprawami dotyczącymi regulacji rodzinnych, nieruchomości oraz darowizn, które pomogą m.in. zabezpieczyć Twój majątek. Podpowiadamy także, jak odpowiednio zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa, m.in. poprzez odpowiednio skonstruowane statuty i umowy spółek.

Notariusz Monika Rutkowska udziela pomocy w zakresie sporządzania i uwierzytelniania dowolnych dokumentów, które powinny posiadać moc prawną. W celu skorzystania z usług kancelarii najlepiej umówić się na spotkanie. Kancelaria notarialna udziela szczegółowych informacji na temat oferowanych usług i umożliwia zarezerwowanie terminu spotkania podczas bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

blog facebook