Umowy notarialne

Każdą umowę możemy sporządzić u notariusza, choć nie każdą musimy. Warto jednak mieć świadomość, które umowy do ważności wymagają poświadczenia notarialnego.

U notariusza należy sporządzić poniższe rodzaje umów notarialnych:

 • umowa darowizny – w szczególności darowizny nieruchomości,
 • umowa sprzedaży nieruchomości,
 • intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska,
 • umowa o podziale spadku – jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość,
 • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
 • umowa przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • umowa zbycia spółdzielczego prawa własnościowego lokalu,
 • umowa przekształcające spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu we własność,
 • umowy spółek
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • statut spółki akcyjnej,
 • pełnomocnictwa dla czynności, które dla swej ważności wymagają sporządzenia aktu notarialnego.

Zawarcie wymienionych wyżej umów w formie innej niż akt notarialny automatycznie powoduje ich nieważność.

Umowy w formie aktu notarialnego – dlaczego warto?

Jak już wspominaliśmy, u notariusza można sporządzić nie tylko umowy, które tego bezwzględnie wymagają, ale również wszystkie inne umowy. Takie działanie daje nam pewność, że dokument jest przygotowany prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo umowa taka zostaje wpisana do prowadzonego przez notariusza rejestru więc nawet jeśli się nam zagubi, to bez problemu można uzyskać jej odpis.

Zaletą spisania umowy w formie aktu notarialnego jest także możliwość nadania jej klauzuli (zgodnie z art. 77 kodeksu postępowania cywilnego), która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika bez kierowania sprawy do sądu.

Kancelaria Notarialna Notariusz Moniki Rutkowskiej świadczy usługi sporządzania umów notarialnych dla klientów indywidualnych oraz komercyjnych z Rybnika i okolic. W przypadku zainteresowania tego rodzaju współpracą zachęcamy do kontaktu!

blog facebook