Umowy notarialne — Rybnik

W Kancelarii Notarialnej w Rybniku sporządzane są umowy w formie aktu notarialnego. Warto mieć na uwadze, że każda umowa może być zawarta u notariusza, ale nie każda musi. Istnieją jednak takie, które wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Należą do nich:

 • umowa darowizny – w szczególności darowizny nieruchomości,
 • umowa sprzedaży nieruchomości,
 • intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska,
 • umowa o dział spadku – jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość,
 • umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowa przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowa przekształcająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność,
 • umowy spółek:
  • spółki partnerskiej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • statut spółki akcyjnej,
 • pełnomocnictwa dla czynności, które dla swej ważności wymagają sporządzenia aktu notarialnego.

Jeśli powyższe umowy nie zostaną zawarte w formie aktu notarialnego, to zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym są będą nieważne. W wielu przypadkach może to rodzić poważne problemy natury prawnej, finansowej czy spadkowej, dlatego warto już na początku formalności skontaktować się z notariuszem, aby uzyskać poradę na temat zawarcia aktu w określonej formie.

Umowy w formie aktu notarialnego — dlaczego warto?

Jak już wspomnieliśmy akty notarialne wymagają sporządzenia u notariusza stosownej dokumentacji, a niezachowanie tej formy jest związane z bezwzględnym rygorem nieważności. Warto jednak pamiętać, że podpisywanie umów pod czujnym okiem specjalisty przynosi wiele korzyści, nawet gdy regulacje prawne nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego, tak jak w przypadku choćby testamentu.

Zadaniem notariusza jest sporządzenie lub przeanalizowanie dokumentu, aby potwierdzić, że zawarte w nim klauzule są zgodne z obowiązującymi przepisami. Prawo można określić mianem żywego organizmu, który nieustannie ewoluuje, dlatego, nie będąc specjalistą, trudno orientować się we wszystkich związanych z nim aspektach. Zamiast próby samodzielnego okiełznania meandrów prawa, warto zaufać ekspertom, których codziennym obowiązkiem jest aktualizowanie wiedzy.

Dodatkowo umowa sporządzona w kancelarii notarialnej zostaje wpisana do prowadzonego przez notariusza rejestru, więc nawet jeśli się zagubi, to bez problemu można uzyskać jej odpis. Zaletą spisania umowy w formie aktu notarialnego jest także możliwość nadania jej klauzuli (zgodnie z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego), która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika bez kierowania sprawy do sądu, co znacznie przyspieszy procedury związane z egzekucją zobowiązania i ograniczy problemy wynikające z przewlekłości postępowania.

Kancelaria Notarialna Notariusz Moniki Rutkowskiej świadczy usługi sporządzania umów notarialnych dla Klientów indywidualnych oraz komercyjnych z Rybnika i okolic. W przypadku wątpliwości na temat stosownej formy umowy, określonych czynności notarialnych lub chęci zawarcia aktu notarialnego, sporządzenia testamentu warto skorzystać z porad notariusza, by mieć pewność, że podjęte kroki będą dla Ciebie korzystne i pomogą Ci osiągnąć założone cele.

blog facebook