Przekazanie nieruchomości — Rybnik

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przekazanie nieruchomości powinno nastąpić w formie aktu notarialnego. Nie można go dokonać pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Przekazanie praw do nieruchomości może zostać również zawarte w testamencie. Jeśli jednak zdecydujesz się zawrzeć taką klauzulę w dokumencie, warto skontaktować się z notariuszem, który pomoże Ci w taki sposób sformułować ostatnią wolę, aby ta w pełni realizowała Twoje zamiary.

Zasadniczo czynności związane z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami wymagają formy aktu notarialnego, który poza rygorem prawnym jest także wyborem rozsądnym zarówno z punktu widzenia zbywcy, jak i nabywcy nieruchomości. Dokument zabezpiecza interesy stron i sprawia, że transakcja ma legalny charakter.

Zbycie nieruchomości to jedna z najczęstszych umów zawieranych w praktyce notarialnej. Nazywa się ją umową o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym, ponieważ jednocześnie wywołują skutki w sferze obligacyjnej, jak i rzeczowej. Przeniesienie własności nieruchomości następuje na podstawie porozumienia stron, a zadaniem notariusza jest sporządzenie stosownego dokumentu i zadbanie o to, aby zawarte w nim klauzule były zgodne z obowiązującym prawem, a w wyniku zawarcia umowy żadna ze stron nie zostanie pokrzywdzona.

Zbycie nieruchomości — formalności

Czynności prawne związane z obrotem prawnym nieruchomościami są ściśle regulowane przez przepisy prawa i wymagają zastosowania formy aktu notarialnego, aby były ważne. Przed dokonaniem czynności należy przekazać notariuszowi informacje na temat danych sprzedającego oraz kupującego nieruchomość, oznaczyć przedmiot sprzedaży, określić jego cenę rynkową, a także termin i sposób zapłaty za nabycie nieruchomości oraz termin wydania nieruchomości. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do przebiegu formalności związanych z przekazaniem nieruchomości, warto skonsultować się z notariuszem, który udzieli Ci merytorycznego wsparcia.

Umowy notarialne z tytułu obrotu nieruchomościami sporządzane w kancelarii to m.in.:

  • umowy darowizny,
  • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • umowy o sposobie korzystania ze wspólnych nieruchomości,
  • umowy o dożywocie,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy o przekazanie nieruchomości,
  • umowy przedwstępne.

Ponadto proponujemy przekształcanie praw spółdzielczych oraz ustanawianie hipotek.

blog facebook