Testament — Rybnik

Zajmujemy się sporządzeniem testamentów w Rybniku. Są to jednostronne czynności prawne, w których testator rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Dokument może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W naszej kancelarii możesz liczyć na pomoc i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy testamentu oraz jego sporządzenia. Udzielamy konkretnych instrukcji na temat tego, jakie informacje można ująć w dokumencie i co zrobić, by zapewnić jego niepodważalność.

Rodzaje testamentów

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje ostatniej woli: testamenty zwykłe oraz szczególne.

Testamenty zwykłe

Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone przez każdą osobę, która ma zdolności do czynności prawnych. Są najbardziej powszechną formą tego typu dokumentów. W tej kategorii można wskazać testamenty:

  • notarialne — ich sporządzenie następuje w formie aktu notarialnego,

  • allograficzne — wyrażenie ostatniej woli ma miejsce w obecności ustawowo wskazanych świadków,

  • holograficzne — testament jest sporządzony pismem odręcznym, zawiera podpis oraz datę, gdzie brak daty nie powoduje rygoru nieważności dokumentu.

Testamenty szczególne

Polskie prawo zawiera także kategorię testamentów szczególnych, których sporządzenie dopuszcza się w przypadku ryzyka nagłej śmierci spadkodawcy. Są zawierane stosunkowo rzadko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości skonstruowania dokumentu w zwykłej postaci. Do kategorii szczególnych form ostatniej woli należą:

  • testament ustny – ustne oświadczenie woli w obecności trzech świadków,

  • testament wojskowy – sporządzany w czasie mobilizacji, wojny lub niewoli przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej, pracownika cywilnego zatrudnionego w siłach zbrojnych lub osobę cywilną towarzyszącą siłom zbrojnym,

  • testament podróżny – sporządzany na polskim statku morskim lub powietrznym przed jego dowódcą, lub zastępcą w obecności dwóch świadków.

Inne formy rozporządzania majątkiem

Czynności związane z rozporządzaniem własnym majątkiem dotyczą także umowy darowizny, która umożliwia przysporzenie obdarowanemu korzyści jeszcze za życia darczyńcy. Z kolei za najbezpieczniejszą formę wyrażenia ostatniej woli uznaje się sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, jednak w tym wypadku korzyści zostaną przekazane po śmierci spadkodawcy.

Testament notarialny — dlaczego warto?

Zajmujemy się sporządzaniem testamentów w formie umów notarialnych w Rybniku. Pozwalają one w pełni zrealizować wolę testatora i zabezpieczyć interesy spadkobierców. Przede wszystkim notariusz doradzi Ci, w jaki sposób rozporządzić majątkiem, aby osiągnąć założone cele, korzystając jednocześnie z możliwości i biorąc pod uwagę ograniczenia narzucone przez obowiązujące przepisy. Zyskasz również pewność, że Twoja ostatnia wola zostanie spełniona, ponieważ zgodność dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym minimalizują ryzyko ewentualnego podważenia testamentu. Akt przechowywany w kancelarii jest również zabezpieczony przed tym, by zawarte w nim informacje zostały ujawnione w sposób niezgodny z wolą testatora.

blog facebook