Czynności notarialne: testament — Rybnik

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wyróżniamy dwa rodzaje testamentów: testamenty zwykłe oraz szczególne. Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone przez każdą osobę, która ma zdolności do czynności prawnych. W tej kategorii można wskazać testamenty:

  • notarialne — ich sporządzenie następuje w formie aktu notarialnego,
  • allograficzne — wyrażenie ostatniej woli ma miejsce w obecności ustawowo wskazanych świadków,
  • holograficzny — testament jest sporządzony pismem odręcznym, zawiera podpis oraz datę, gdzie brak daty nie powoduje rygoru nieważności dokumentu.

Z kolei do kategorii szczególnych form ostatniej woli należą:

  • testament ustny,
  • testament wojskowy,
  • testament podróżny.

W przypadku form szczególnych kodeks cywilny bezpośrednio wskazuje sytuacje, w których te mogą być zastosowane. Czynności związane z rozporządzaniem własnym majątkiem dotyczą także umowy darowizny, która umożliwia przysporzenie obdarowanemu korzyści jeszcze za życia darczyńcy. Z kolei za najbezpieczniejszą formę wyrażenia ostatniej woli uznaje się sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, jednak w tym wypadku spadek zostanie przekazany po śmierci spadkodawcy.

Testament w formie aktu notarialnego — dlaczego warto?

Zajmujemy się sporządzaniem testamentów w formie aktów notarialnych w Rybniku. Pozwalają one w pełni zrealizować wolę testatora i zabezpieczyć interesy spadkobierców. Przede wszystkim notariusz doradzi Ci, w jaki sposób rozporządzić majątkiem, aby osiągnąć założone cele, korzystając jednocześnie z możliwości i biorąc pod uwagę ograniczenia narzucone przez obowiązujące przepisy. Zyskasz również pewność, że Twoja ostatnia wola zostanie spełniona, ponieważ zgodność dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa i stanem faktycznym minimalizują ryzyko ewentualnego podważenia testamentu. Akt przechowywany w kancelarii jest również zabezpieczony przed tym, by zawarte w nim informacje zostały ujawnione w sposób niezgodny z wolą testatora.

blog facebook