Blog

Zapraszamy do lektury!

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym. Zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju dokumentów prawnych, które za jego potwierdzeniem nabierają statusu dokumentów urzędowych. Mocą swojego urzędu notariusz czuwa również nad tym, aby prawa i słuszne interesy każdej ze stron zawierających umowę zostały odpowiednio zabezpieczone. Rola ta jest bardzo istotna, gdyż dzięki aktom notarialnym udaje się unikać bardzo dużej ilości sporów sądowych.

Czytaj dalej

Spis testamentu krok po kroku

Spisanie testamentu jest bardzo ważnym krokiem i wcale nie musimy z nim czekać do osiągnięcia określonego wieku, czy do momentu zapadnięcia na jakąś poważną chorobę. Zdarzają się przecież niespodziewane wypadki i wtedy rodzina pozostaje nie tylko w smutku po stracie, ale jeszcze w zamieszaniu spadkowym. To, co zgromadziliśmy, mamy prawo pozostawić komu tylko uważamy za stosowne. Testament daje nam gwarancję, że tak się stanie i zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia niepotrzebnych sporów wśród osób dziedziczących po nas.

Czytaj dalej

blog facebook