Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym. Zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju dokumentów prawnych, które za jego potwierdzeniem nabierają statusu dokumentów urzędowych. Mocą swojego urzędu notariusz czuwa również nad tym, aby prawa i słuszne interesy każdej ze stron zawierających umowę zostały odpowiednio zabezpieczone. Rola ta jest bardzo istotna, gdyż dzięki aktom notarialnym udaje się unikać bardzo dużej ilości sporów sądowych.

Zostać notariuszem nie jest łatwo. Zawód ten wymaga dużej wiedzy prawniczej i sporego doświadczenia. Żeby móc go wykonywać, musimy ukończyć wyższe studia prawnicze. Po nich odbywamy 3,5-roczną aplikację notarialną. Jeśli po niej z sukcesem zdamy egzamin notarialny, nabywamy uprawnień do wykonywania zawodu notariusza.

Z czym możemy zwrócić się do notariusza?

Wizyta u notariusza większości z nas będzie się kojarzyła z dwoma najczęściej spotykanymi przypadkami: spisaniem testamentu albo nabywaniem/sprzedażą nieruchomości. Przy okazji transakcji handlowych warto wspomnieć o usłudze depozytu notarialnego. Jeśli chcemy mieć pewność, że kupujący posiada odpowiednią kwotę pieniędzy lub z jakichś względów obawiamy się o finalizację umowy, możemy zażądać złożenia depozytu u notariusza. Po wypełnieniu warunków umowy, notariusz wydaje należność osobie zainteresowanej.

Ponadto w kancelarii poświadczymy notarialnie różnego rodzaju dokumenty. Notariusz może wagą swojego urzędu poświadczać własnoręczność podpisu, zgodność odpisów z oryginałami, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Sporządza także różnego rodzaju protokoły, odpisy, wypisy dokumentów.

Być może z tej usługi nie będzie dane skorzystać większości z nas, ale warto wiedzieć, że również u notariusza następuje zawiązywanie spółek handlowych, fundacji i podobnych organizacji.

Dla kogoś może też się okazać ważna informacja, że notariusza obowiązuje tajemnica notarialna. Nie wolno mu przekazywać nigdzie dalej informacji nabytych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Grozi to odebraniem prawa do wykonywania zawodu.

Wróć

blog facebook