Spis testamentu krok po kroku

Spisanie testamentu jest bardzo ważnym krokiem i wcale nie musimy z nim czekać do osiągnięcia określonego wieku, czy do momentu zapadnięcia na jakąś poważną chorobę. Zdarzają się przecież niespodziewane wypadki i wtedy rodzina pozostaje nie tylko w smutku po stracie, ale jeszcze w zamieszaniu spadkowym. To, co zgromadziliśmy, mamy prawo pozostawić komu tylko uważamy za stosowne. Testament daje nam gwarancję, że tak się stanie i zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia niepotrzebnych sporów wśród osób dziedziczących po nas.

Ważność spisanej ostatniej woli

Za testament uważa się spisane odręcznie pismo potwierdzone podpisem spadkodawcy i datą. Jeśli swoją ostatnią wolę spiszemy na komputerze, niestety nie będzie ona ważna. Jednak nawet odręczny testament spadkobiercy mogą próbować podważyć. Żeby uniknąć takich sytuacji, najlepiej udać się do notariusza. Osoba ta pomoże przygotować nam ostatnią wolą w sposób zgodny z prawem, niepozostawiający żadnych wątpliwości i niemożliwy do podważenia.

Spisanie testamentu z notariuszem

Bardzo ważną informacją jest to, że testament sporządzony przed notariuszem ma charakter dokumentu urzędowego i jest właściwie niemożliwy do podważenia. Dokument ten powinien być też zrozumiały i przejrzysty. Notariusz może pomóc nam sprecyzować swoje myśli, wyjaśnić pojęcia, które nie są dla nas do końca jasne oraz przekazać treść przepisów spadkowych.

Oryginał sporządzonego dokumentu przechowywany jest w kancelarii notarialnej, natomiast zainteresowanym wydaje się wypisy aktu notarialnego.

Jeśli obawiamy się, czy właściwie rozporządzimy naszym spadkiem, może uspokoi nas fakt, że testament, nawet ten spisany notarialnie,  w każdej chwili można zmienić lub odwołać.

Przypadek wydziedziczenia

Może się zdarzyć sytuacja, że któremuś z prawowitych spadkobierców nie zamierzamy przekazać żadnej części naszego majątku. Jest to możliwe, jednak prawo precyzyjnie określa jakie przesłanki na to pozwalają i tylko w takich przypadkach można ten wyjątek zastosować. Dlatego w tym przypadku również warto się wesprzeć wiedzą i doświadczeniem notariusza.

Wróć

blog facebook